REKRUTACJA TRWA!

 

 

 

Klub Dziecięcy "Terefere" wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 7330.2.20.2013

Dzieciom oferujemy przyjazną, kameralną atmosferę (grupa liczy maksymalnie 15 dzieci), wykwalifikowany personel, warsztaty rozwojowe, plastyczne i muzyczne oraz przestronne, w pełni przystosowane pomieszczenia: dwie sale zabaw plus oddzielna sala do spania dla dzieci, kuchnia oraz łazienka. Nieopodal Klubu znajduje się plac zabaw oraz malutki ogródek.

Klub uzyskał pozytywne opinie Urzędu Miasta Krakowa, Sanepidu oraz Straży Pożarnej.

Działamy już trzeci rok!

 

  

Nasza placówka jest objęta dofinansowaniem z Urzędu Miasta, dlatego wysokość czesnego ulega pomniejszeniu i Rodzice dzieci objętych opieką całodzienną, zapłacą za pobyt dziecka nawet 400 zł/miesięcznie mniej. Dokładne informacje można uzyskać pod numerem tel.:730-010-305

W roku 2016 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów zobowiązane będą do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

Dotacja udzielana będzie od 1 marca do 30 września 2016 roku. W przypadku pozyskania w trakcie roku dodatkowych środków na udzielanie dotacji Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu jej udzielania nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016.

 

 

Galeria

Kliknij aby zobaczyć naszą galerię

Galeria >>

Informacje dla rodziców

Rozpoczynamy rekrutację do klubu TEREFERE!

Więcej >>

Salvate

Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE

Salvate >>