REKRUTACJA TRWA! 

 

 

Żłobek "Terefere" wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 7330.2.20.2013

Dzieciom oferujemy przyjazną, kameralną atmosferę (grupa liczy maksymalnie 15 dzieci), wykwalifikowany personel, warsztaty rozwojowe, plastyczne i muzyczne oraz przestronne, w pełni przystosowane pomieszczenia: dwie sale zabaw plus oddzielna sala do spania dla dzieci, kuchnia oraz łazienka. Nieopodal Żłobka znajduje się plac zabaw oraz malutki ogródek.

Żłobek uzyskał pozytywne opinie Urzędu Miasta Krakowa, Sanepidu oraz Straży Pożarnej.

Działamy od 2013 roku!

 

Dotacja do opieki nad dziećmi zapisanymi do Żłobka w wieku do lat 3 na rok 2019

 

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. i od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł x ilość dni roboczych w danym miesiącu

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

Galeria

Kliknij aby zobaczyć naszą galerię

Galeria >>

Informacje dla rodziców

Rozpoczynamy rekrutację do klubu TEREFERE!

Więcej >>

Salvate

Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE

Salvate >>