Umuzykalniające przedpołudnia

      ORAZ    

Z A P R A S Z A J Ą

W sobotę 28 czerwca na wyjątkowe zajęcia umuzykalniające dla Dzieci oraz ich Rodziców

Zajęcia oparte na metodzie prof. E.E. Gordona - muzyka jazzowego, pedagoga i psychologa muzyki mają na celu przygotowanie dzieci do rozumienia muzyki w sposób, w jaki rozumieją swój język ojczysty. Ułatwia im to późniejszą formalną edukację muzyczną, wpływa na rozwój zdolności improwizacyjnych, a także twórczo stymuluje rozwój intelektualny i ruchowy.

To czego dziecko uczy się podczas pierwszych pięciu lat życia, tworzy podstawę dla całej późniejszej edukacji, a im wcześniej dziecko uzyska tę podstawę, tym lepsze będą efekty późniejszej edukacji. Wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona, muzyka do 18 miesiąca życia jest podstawowym bodźcem i stanowi jedną z głównych form aktywności dziecka.

Nauka poprzez zabawę

Podczas zajęć dzieci poznają świat muzyki i dźwięków poprzez zabawę, dzięki której rozwija się słuch muzyczny i wrażliwość oraz poczucie rytmu. Podczas zajęć wykorzystujemy m.in. chustę Klanza, piłeczki, chustki, balony, bańki mydlane w celu rozwijania koordynacji ruchowo- głosowooddechowej.

Siła trzech: melodia, rytm i ruch

Prof. E. E. Gordon oddzielił sferę rytmiczną od melodycznej, ponieważ podczas badań zauważył, że uzdolnienia w tych dwóch dziedzinach u każdego człowieka są różne. Należy je więc rozwijać osobno. Dlatego na zajęciach poprzez śpiewanki rozwijamy zdolności melodyczne, a przez rytmiczanki zdolności rytmiczne. Wszystkiemu towarzyszy ruch, który wyzwala energię i emocje dziecka.

Rodzicu /Opiekunie – jesteś dla Dziecka najważniejszy!

Dzięki śpiewankom w różnych skalach i rytmiczankom o różnym metrum, dzieci poznają muzykę z różnych stron świata, a nie tylko z naszego obszaru kulturowego. Poprzez naśladowanie prowadzących i przede wszystkim rodziców przyswajają świat muzyki i dźwięków dokładnie w taki sam sposób w jaki poznają język ojczysty.

OFERTA

Zajęcia gordonowskie dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 0-2 lata, 3-6 lata.

Zajęcia trwają 40-45 min.

CENA:

Koszt zajęć dla rodzica z dzieckiem:

30 zł pojedyncze wejście na zajęcia,

25 zł w karnecie miesięcznym (4 spotkania, do wykorzystania w przeciągu trzech miesięcy)

Cena za Rodzeństwo(2 osoby) wraz z Rodzicem 50 zł

 

Cena dla osób posiadających kartę Sodexo:

25,50zł pojedyncze wejście

TERMIN ZAJĘĆ:

umuzykalniające przedpołudnia dla 2 grup wiekowych:

godz. 10.00 dla niemowląt 0-2 lata,

godz. 11.00 dla dzieci 3-6 lat.

Minimalna grupa: 6 dzieci (w danej grupie wiekowej) wraz z rodzicem(-ami),

Maksymalna grupa to: 12 dzieci (w danej grupie wiekowej) wraz z towarzyszącym rodzicem(-ami), opiekunem, inną ważną dla dziecka osobą.

PROWADZĄCY:

2 instruktorów śpiewających harmonicznie .

Ewa Wicher, Monika Madej i Aleksander Tomczyk - członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, nominowani do nagrody Słoneczniki 2013 w konkursie na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci.

DLA KOGO? Dla niemowląt i dzieci do 6 roku życia.

PO CO? Chcemy tak wychowywać dzieci, aby rozumiały muzykę i umiały się nią posługiwać i cieszyć. Chcemy wychować wrażliwych, empatycznych odbiorców i twórców muzyki. Właściwy rozwój muzyczny wpływa na rozwój intelektualny dziecka przyspieszając go i harmonizując. Myślenie abstrakcyjne, refleks, koordynacja ruchowa, nauka mowy i języków obcych, kreatywność… Droga od malucha do geniusza zaczyna się od dźwięków. Czystych dźwięków.

Więcej o teorii uczenia się muzyki:

http://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/z-czego-czerpiemy.html